หน้าแรก

social media sctp

เขียนโดย Phassaporn

social

 

ระบบสมาชิกออนไลน์

icon memberonlines

   ให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้สะดวกขึ้น สามารถตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝาก หุ้น เงินกู้ ภาระค้ำประกัน คำนวนเงินกู้ได้เบื้องต้น ตรวจสอบยอดปันผลประจำปี แจ้งสถานะการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่ยื่นกับสหกรณ์ไว้ พิมพ์ใบเสร็จประจำเดือน คู่มือการใช้ระบบสมาชิกออนไลน์ icon click

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Fanpage

SCTPNew

PBQUSL1 01

 ให้สมาชิกติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ได้อีก 1 ช่องทาง 

 www.facebook.com/SCTPNews

 www.facebook.com/สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด

 

Line ID

SCTPNews

สหกรณ์จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางไลน์@ ให้กับสมาชิก กดแอดเพื่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆ และข่าวสารต่างๆ นะคะ

หมวด: