หน้าแรก

ยื่นกู้สหกรณ์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

เขียนโดย Super User

   3706s

เป็นคำถามยอดฮิต ที่ท่านสมาชิกสอบถามเข้ามามาก และส่วนใหญ่ท่านสมาชิกที่มายื่นกู้จะเตรียมเอกสารมาไม่ครบ ทำให้เกิดความล่าช้าในการยื่นกู้และอาจจะทำให้ได้รับเงินช้า ก็เลยถือโอกาสนี้มาแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบ เอกสารประกอบที่จะแนบกับสัญญาเงินกู้มีดังนี้นะคะ

กู้สามัญ (ไม่ต้องกรอกสัญญา)

1. สลิปเงินเดือนฉบับจริงจากกรมบัญชีกลางเดือนล่าสุดทั้งของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน มีลายเซนต์สารวัตรการเงิน (หากเป็นสำเนา จะต้องให้สารวัตรการเงินรับรองสำเนาถูกต้อง)

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการตำรวจของผู้กู้ ผู้ค้ำ จำนวน 2 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้ค้ำ (ถ้าใช้สำเนาบัตรประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้าน)

4.  ยอดขอกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แนบเครดิตบูโร สามารถขอได้ที่ศูนย์บูโร >>clickดูสถานที่ขอเครดิตบูโร

5.  แบบฟอร์มประกันชีวิต รับเอกสารได้ที่สอ.ตร.ค่ะ 

6.  คนค้ำจะต้องมาเซนต์ค้ำประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์นะคะ

7.  ยื่นเอกสารประกอบที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ เมื่อเอกสารเรียบร้อยเจ้าหน้าที่จะออกบัตรคิวให้ค่ะ

**ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไปสมาชิกไม่ต้องกรอกสัญญาเงินกู้สามัญ สอ.ตร.จะพิมพ์สัญญาออกจากระบบ แล้วนะคะ เตรียมเอกสารมาพร้อม คนค้ำพร้อม รอรับเงินกลับบ้านเลยคะ **

กู้ฉุกเฉิน (กู้ฉุกเฉินไม่ต้องกรอกสัญญา)

1. ใช้เพียงสลิปเงินเดือนฉบับจริงหรือสำเนาจากกรมบัญชีกลาง ต้องมีลายเซนต์สารวัตรการเงิน (จะต้องให้สารวัตรการเงินเซนต์รับรองสำเนาถูกต้อง)

2.  สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้ 

**สมาชิกที่อยู่สังกัดต่างจังหวัดมีความประสงค์จะยื่นกู้ฉุกเฉิน กรุณาดาวน์โหลดสัญญาเงินกู้ และกรอกรายละเอียดในสัญญาพร้อมแนบเอกสารตามข้างต้น  ส่งไปรษณีย์มาที่สอ.ตร. เมื่ออนุมัติเงินกู้แล้วจะโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ให้กับสมาชิก**