หน้าแรก

ตรวจสอบปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

เขียนโดย Phassaporn

password

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2561 ผ่านระบบสมาชิกออนไลน์ หากพบปัญหาในกรณี

* หากไม่ทราบรหัสสมาชิก ให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันตัวตน ไปที่ line @sctpnews

* กรณีกรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่าน สมาชิกจะต้องมี email เมื่อกรอกข้อมูลแล้วพบข้อความไม่ถูกต้อง แสดงว่าข้อมูลที่สมาชิกกรอก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่สหกรณ์ ระบบจะไม่ส่งรหัสผ่านไปให้ ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้

     - แคปหน้าจอการกรอกข้อมูลของสมาชิก ที่เมนูลืมรหัสสมาชิก 

     - ถ่ายรูปบัตรประจำตัวของสมาชิก (เพื่อยืนยันตัวตน)

    ส่งไปที่ line @sctpnews

* กรณีกรอกข้อมูลถูกต้องและมีข้อความยืนยันว่าได้ส่งรหัสผ่านให้แล้ว เมื่อสมาชิกเข้าไปตรวจสอบที่email ของสมาชิกแล้วไม่พบ ให้ตรวจดูในโฟเดอร์ถังขยะในเมล์ของสมาชิกค่ะ

 คู่มือการเข้าระบบสมาชิกออนไลน์icon click