หน้าแรก

ประธานกรรมการ สอ.ตร. เป็นผู้แทนชสอ.ตร. ยื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรณีข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เขียนโดย Phassaporn

 60203s

chumnumss

      วันศุกร์ที่ 31สค.2561เวลา13.30น เวลา13.30น.พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ สอ.ตร. ในนามผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติจำกัด เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อยื่นหนังสือกรณีปรากฎข่าวทางสื่อมวลชนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ แต่เนื่องจากอธิบดีติดภารกิจ จึงมอบหมายให้เลขานุการกรมเป็นรับหนังสือแทน