เขียนโดย Phassaporn

wat9samutsongkrama4s

สอ.ตร.จัดโครงการไหว้พระ 9 วัด ครั้งที่ 10 จ.สมุทรสงคราม (แม่กลอง) เดินทางวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. สถานที่ขึ้นรถ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

รายชื่อวัดที่สมาชิกจะได้ไปกราบสักการะ ได้แก่

1. วัดเพชรสมุทร (วัดบ้านแหลม)

2. วัดสวนหลวง

3. วัดแว่นจันทร์

4. วัดภูรินทร์กุฏิทอง

5. วัดบางแคกลาง

6. วัดปรกสุธรรมราม

7. วัดอินทาราม

8. วัดบางเกาะเทพศักดิ์

9. วัดยางนางลี่ใหญ่

**ตลาดน้ำอัมพวา**

     โดยให้สมาชิกสามารถเข้าจองได้ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 พร้อมชำระเงิน รับจำนวนจำกัด เพียง 33 ท่านเท่านั้นนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-2515315-20 ต่อ 105-106, 208 ฝ่ายประชุม 

เขียนโดย Phassaporn

password

สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลเฉลี่ยคืนประจำปี 2561 ผ่านระบบสมาชิกออนไลน์ หากพบปัญหาในกรณี

* หากไม่ทราบรหัสสมาชิก ให้แจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รูปถ่ายบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันตัวตน ไปที่ line @sctpnews

* กรณีกรอกข้อมูลเพื่อขอรหัสผ่าน สมาชิกจะต้องมี email เมื่อกรอกข้อมูลแล้วพบข้อความไม่ถูกต้อง แสดงว่าข้อมูลที่สมาชิกกรอก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลที่สหกรณ์ ระบบจะไม่ส่งรหัสผ่านไปให้ ให้แจ้งรายละเอียดดังนี้

     - แคปหน้าจอการกรอกข้อมูลของสมาชิก ที่เมนูลืมรหัสสมาชิก 

     - ถ่ายรูปบัตรประจำตัวของสมาชิก (เพื่อยืนยันตัวตน)

    ส่งไปที่ line @sctpnews

* กรณีกรอกข้อมูลถูกต้องและมีข้อความยืนยันว่าได้ส่งรหัสผ่านให้แล้ว เมื่อสมาชิกเข้าไปตรวจสอบที่email ของสมาชิกแล้วไม่พบ ให้ตรวจดูในโฟเดอร์ถังขยะในเมล์ของสมาชิกค่ะ

 คู่มือการเข้าระบบสมาชิกออนไลน์icon click

 

 

เขียนโดย Super User

สหกรณ์เปิดช่องทางบริการให้สมาชิกได้ ฝากเงิน ชำระค่าหุ้น-หนี้ และชำระเงินทุกประเภท

ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารกรุงไทย ด้วยระบบ Bill Payment

ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการ ได้  ฟรี  โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

Downloads Folder

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เขียนโดย Super User

การถือหุ้นของสมาชิก

เงินได้รายเดือน การถือหุ้นรายเดือน (หุ้น) จำนวนเงิน (บาท)
ไม่เกิน 10,000 บาท 80 800 
เกินกว่า 10,000 บาท ถึง 12,000 บาท 100 1,000
เกินกว่า 12,000 บาท ถึง 14,000 บาท 120 1,200
เกินกว่า 14,000 บาท ถึง 16,000 บาท 140 1,400
เกินกว่า 16,000 บาท ถึง 19,000 บาท 160 1,600
เกินกว่า 19,000 บาท ถึง 22,000 บาท 180 1,800
เกินกว่า 22,000 บาท ถึง 25,000 บาท 200 2,000
เกินกว่า 25,000 บาท ขึ้นไป 250 2,500

เริ่มใช้ 30 กรกฎาคม 2557

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้น

- สมาชิกสามารถส่งหุ้นมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดได้แต่ต้องไม่เกิน ครึ่งหนึ่งของเงินเดือน

- สมาชิกสามารถถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้

- จะโอนหุ้นให้ผู้อื่นไม่ได้

- จะถอนหุ้นบางส่วน หรือทั้งหมดในระหว่างที่เป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้

- สมาชิกที่ชำระค่าหุ้นเกิน 180 เดือน หรือจำนวนเงินเกิน 200,000 บาท

  และมีหนี้สินกับสหกรณ์น้อยกว่าหุ้น สามารถทำเรื่องงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ค่ะ

- การขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน (เพิ่ม/ลด/งด) จะต้องทำหนังสือถึงสหกรณ์ และได้รับอนุมัติจากสหกรณ์แล้ว