หน้าแรก

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด เยี่ยมชมกิจการสอ.ตร.

เขียนโดย Phassaporn

IMG 4414 001

     เมื่อวันจันทร์ที่26 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ด้านบริหารจัดการ ด้านการบริการ ด้านสวัสดิการ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสอ.ตร. โดยมี พล.ต.ท.วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมคณะให้การต้อนรับ